SALA 3 (Central)
Hora/DiaLunesMartesMiercolesJuevesViernesSábado
10:00-11:00JIU-JITSU BRAZILIANJIU-JITSU BRAZILIANJIU-JITSU BRAZILIANHAPKIDO
11:00-12:00JIU-JITSU BRAZILIANJIU-JITSU BRAZILIANJIU-JITSU BRAZILIANHAPKIDO
17:00-17:30TAEKWON-DO JUNIORTAEKWON-DO JUNIOR
17:30-18:00TAEKWON-DO JUNIORGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTESTAEKWON-DO JUNIORGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTESGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTES
18:00-18:30TAEKWON-DO JUNIORGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTESTAEKWON-DO JUNIORGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTESGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTES
18:30-19:30TAEKWON-DO JUNIORGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTESTAEKWON-DO JUNIORGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTESGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTES
19:30-20:00TAEKWON-DO JUNIORTAEKWON-DO JUNIORGIMNASIA RITMICA PRINCIPIANTES
20:00-21:00AIKIDO ADULTOSHAPKIDOAIKIDO ADULTOSHAPKIDO
21:00-21:30AIKIDO ADULTOSAIKIDO ADULTOS